Oberoende ALAF

förenings värderingar

ALAF bildades i protest mot de allt striktare reglerna 1990. Regeringen har nu givit Försäkringskassan i uppdrag att pressa ner ohälsotalen. Sjuka, gamla och svaga sållas ut då de inte producerar mera. Vi varnade redan 1990 för att denna utveckling skulle ske.

Vi på ALAF företräder alla dem som anser sig ha blivit orättvist behandlade av Försäkringskassan. 

Vi jobbar inte bara lokalt utan är öppna för hela svenska folket då detta är en nationell fråga som berör hela Sveriges befolkning.

Många människor anser sig orättvist bedömda av F-kassans försäkringsläkare och beslutande tjänstemän. 

Tusentals människor runt om i vårt land har fått sina läkarintyg underkända och har sett sina sjukersättningar dras in eller blivit nekade sjukpenning. Många har heller inte fått en motiverande förklaring till beslutet.

ALAF är en ideell förening där all form av aktivitet och arbete är frivillig utan ersättning.

Till styrelse och medlemmar inom föreningen ALAF utgår ingen form av lön eller ersättning. All form av arbete inom föreningen klassas som volontärarbete och är helt frivilligt. Samtliga intäkter till ALAF går direkt till kostnaden för föreningslokal, drift av lokal samt drift av verksamhet. Föreningen ALAF drivs vidare med små marginaler och tack vare eldsjälar till medlemmar har föreningen kunnat stödja en stor mängd människor under alla år.

Vi rekommenderar att alltid följa nedan punkter.

Kommentera inte andra medlemmars ärenden.

Begär skriftlig dokumentation vid kontakt med myndighet gällande ditt ärende.

uttala dig inte om du känner dig osäker.

ALAF

Föreningen

Den ideella föreningen ALAF har genom åren blivit en röst att räkna med. 

Föreningens medlemmar är och har varit individer som av personliga skäl inte haft kraft att kämpa för sina rättigheter i frågor mot myndigheter.

Mångfald är styrka

Du är inte ensam i kampen för dina rättigheter. 

Vi är ditt stöd

Vi ger stöd när din röst är inte blir hörd.

Oberoende och ideellt

Föreningen är oberoende från statligt stöd och förlitar sig på intäkter från medlemsskap.

© All Rights Reserved.